Kunnallisjärjestö

Vasemmistoliiton Rovaniemen kunnallisjärjestö ry on poliittinen vaikutuskanava jäsenistölleen, joka on ollut yhdistysrekisterissä vuodesta 1958. Kunnallisjärjestön tarkoitus on herättää mielenkiintoa poliittisiin kysymyksiin alueellisesti sekä puolueen periaatteisiin ja toimintaan.

Tehtävämme on ottaa kantaa kantaa kunnallispolitiikkaan sekä muihin yhteiskunnallisiin asioihin tehden niihin aloitteita niin päättäjille kuin viranomaisille. Kunnallisjärjestö toimii myös siteenä Vasemmistoliittoon ja Vasemmistoliiton Lapin piiriin välillä vaikuttaen molempien toimintaan jäsentensä mielipiteen sekä sääntöjen mukaan.

Kunnallisjärjestö järjestää myös poliittisten kokousten lisäksi keskustelu-, kulttuuri- sekä muita tapahtumia, jotka ovat avoimia myös puolueeseen kuulumattomille ihmisille.

Kunnallisjärjestön tehtävänä on myös nimetä yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa puolueen ehdokkaat kunnallisiin luottamustehtäviin (mm. lautakunnat, kaupunginhallitus, vaalitoimikuntien jäsenet). Suoritamme myös ehdokasasettelun kunnallisvaaleihin sekä osallistumme kaikkiin vaaleihin.

Kunnallistoimikunta on kunnallisjärjestön hallinnollinen elin, joka valitaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Kunnallistoimikunnan tehtävä on suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa, kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset, panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin, pitää yhteyttä valtuustoryhmään sekä puolueen piirijärjestöön.

Kunnallistoimikunta myös neuvottelee ja päättää yhteistyössä valtuustoryhmän sekä muiden puolueiden kanssa kaupungin merkittävimmistä päätöksistä ja henkilövalinnoista.

Lue kunnallisjärjestön säännöt tästä!

 

Kunnallistoimikunta, toimintavuosi 2022

Mari Ikonen (pj.), Jonna Parviainen (vpj.), Henna Kuivila (kunnallissihteeri), Sanna Pettersson (taloudenhoitaja), Ville Vuorjoki, Päivi Tuomanen, Liisa Hallikainen , Tiina Outila, Henri Ramberg, Marketta Tuisku, Saara Hartzell, Jaakko Soppela

Varajäseniä ovat: Ville Hallikainen, Vesa Puuronen, Tuula Ruotsalainen.